Disclaimer

Auteursrecht
Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hans Janssen Makelaars.

Merkenrecht
Hans Janssen Makelaars is een wettig gedeponeerd handelsmerk en mag niet door anderen worden gebruikt zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Hans Janssen.

Aansprakelijkheid
Ondanks de zorg die door Hans Janssen Makelaars aan de correcte invoer van de gegevens besteedt wordt, kan Hans Janssen Makelaars niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk gehouden worden voor eventuele fouten, omissies, onvolkomenheden in de gegevens. Bezoekers en/of gebruikers van hansjanssen.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de door Hans Janssen Makelaars aangeboden informatie en prijzen, of de gevolgen van eventuele via de informatie ontstane transacties.

Persoonsgegevens
Op sommige website pagina’s kunnen wij naar persoonlijke gegevens vragen. Het is aan jou om de gevraagde informatie al dan niet te verstrekken. Door jou verstrekte gegevens worden opgeslagen, verwerkt en eventueel aan de door jou benoemde Hans Janssen Makelaars doorgegeven. Dit gebeurt om jou de gewenste informatie en/of offerte te kunnen (laten) toesturen. Daarnaast zou de informatie kunnen worden gebruikt om je op de hoogte te stellen van eventuele nieuwe ontwikkelingen rondom Hans Janssen Makelaars (bijv. per mail) of de Hans Janssen Makelaars website. Reviews kunnen worden ingezet voor commerciële doeleinden.

Door jou verstrekte persoonlijke informatie wordt behandeld overeenkomstig de geldende Nederlandse wetgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens. Meer informatie over deze wetgeving vindt je op de website van de Registratiekamer.

© 2023 Hans Janssen Makelaars
Alle rechten voorbehouden