Betalingsachterstand? Ga op tijd in gesprek!

Corona blijft ons bezighouden. Komt het terug of niet, moeten we weer op slot of niet, houd ik mijn baan of niet? Wie niet ziek is (geworden), is mogelijk toch financieel geraakt. Heb je ook nog een hypotheek, trek dan op tijd aan de bel.

Problemen voorkomen

De Nederlandse Verenging van Banken (NVvB) stelt dat geldverstrekkers er momenteel alles aan doen om te voorkomen dat mensen in geldproblemen terecht komen, bijvoorbeeld als gevolg van betalingsachterstanden. Daar kun je als hypotheekbezitter zelf iets aan doen: zoek zo snel mogelijk contact op met je geldverstrekker of financieel adviseur als de betaling van rente en/of aflossing in de knel lijkt te komen. Hoe eerder, hoe beter.

Hoe eerder, hoe beter

Er zijn immers verruimde mogelijkheden om even minder of misschien tijdelijk helemaal niet af te betalen. Hoe eerder kan worden bekeken of die situatie ook voor jou geldt, hoe sneller de situatie weer onder controle is. Zo kan een hypotheekverstrekker kijken naar wat een lener op enig moment wél weer kan betalen. Is er bijvoorbeeld spaargeld voorhanden, is er een partnerinkomen dat nog beschikbaar is of, mocht je je baan kwijt zijn, wat is dan de kans dat je een nieuwe baan vindt?

Aanvullen

Immers, de niet of deels betaalde termijnen zullen in de toekomst aangevuld moeten worden. Is dat perspectief er, dan kan er mogelijk tijdelijk minder of niet betaald worden. Is er in de nabije toekomst geen oplossing in zicht, dan kunnen hypotheekverstrekker en woningeigenaar tot de conclusie komen dat verkoop van de woning de beste optie is.

Zelden gedwongen

Dit laatste is echter voor niemand de beste oplossing, ook niet voor de geldverstrekker. Gedwongen verkoop komt volgens de NVvB daarom relatief zelden voor. In 2019 ging het om 574 gedwongen verkopen op 4,5 miljoen koopwoningen. Tijdens de afgelopen ‘lockdown’ hebben geen gedwongen verkopen plaatsgevonden. Maar het belangrijkste blijft: sla op tijd alarm!

 

18 augustus 2020