Nieuwe hypotheekoptie voor flexwerkers

Langzaam maar zeker krijgen mensen zonder vast arbeidscontract steeds meer mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. De jongste mogelijkheid heet Arbeidsmarktscan, een tool die ook het inkomensperspectief meeneemt in de berekening.

Arbeidsmarktscan

De nieuwe mogelijkheid is een initiatief van De Hypotheekshop, Arbeidsmarktkansen.nl, Obvion en Florius en is sinds begin dit jaar actief. Via de eigen financieel adviseur, een van de initiatiefnemers of de website arbeidsmarktkansen.nl kunnen flexwerkers zonder vast dienstverband en zonder intentieverklaring de zogenaamde Arbeidsmarktscan aanvragen.

Vooruitkijken

Het bijzondere aan de nieuwe mogelijkheid is dat deze ook vooruit kijkt naar kansen op de arbeidsmarkt en daarmee de toekomstige inkomensmogelijkheden. Hiervoor vraagt de Arbeidsmarktscan vraagt in eerste instantie om een afschrift van het opleidingsdiploma (op te vragen met behulp van je DigiD). Daarna krijg je als aanvrager twaalf vragen voorgeschoteld, onder andere over de kansen op een nieuwe baan in zijn of haar vakgebied en welk inkomen daar tegenover staat.

Verdiencapaciteit

De antwoorden worden gekoppeld aan beschikbare data, zoals over vacatures, langetermijnontwikkelingen en economische ontwikkelingen. Op basis van de antwoorden wordt een officieel rapport afgeleverd over de verdiencapaciteit. Met een score van meer dan zeventig punten is het perspectief positief en kan het rapport zes maanden lang worden gebruikt bij de aanvraag van een hypotheek.

Aftrekbaar

Een hele vooruitgang, want voorheen werd alleen gekeken naar de actuele situatie en het arbeidsverleden, mits dit minimaal drie jaar besloeg. De scan kost 110 euro. Dit bedrag is echter aftrekbaar via de inkomstenbelasting en hoeft alleen te worden betaald bij een positieve score. De Hypotheekshop geeft echter het advies om vooraf informatie in te winnen bij een financieel adviseur over de eventuele score en verdiencapaciteit om inzicht te krijgen in het te lenen bedrag en daarmee de mogelijkheden op de huizenmarkt. Officieel aanvragen kan dan bij het aanvragen van de hypotheek.

Informatie

Meer weten? Kijk op arbeidsmarktkansen.nl.

09 januari 2020