Nieuwe woning inclusief verduurzamingsadvies

Uit een onderzoek van Panalwizard, te lezen op AD.nl, blijkt dat ruim 55 procent van de 18-plussers positief staat tegenover energiebesparende maatregelen in hun woning. Met name om geld te besparen. De NVM gaat huizenkopers hierbij op weg helpen.

Gericht advies

Verduurzamen van de woning leeft onder huiseigenaren en huurders, zo blijkt uit de enquête. Met name om geld te besparen, maar vanzelfsprekend ook om het milieu te ontzien. NVM springt hier op in door huizenkopers vóór aankoop van de nieuwe woning al een verduurzamingsadvies te geven, specifiek voor de woning die de koper op het oog heeft.

Proef

Om dit mogelijk te maken heeft de makelaarsvereniging de samenwerking opgezocht met verduurzamingsspecialist SamenGroen. Dit is een online omgeving die speciaal voor makelaars en huizenkopers is ontwikkeld om inzicht te geven in de staat van de verduurzaming van een bepaalde woning. Vooralsnog gaat het om een proef in twee delen van Nederland, de regio’s Haaglanden en Brabant Noordoost. Na de zomer van 2020 wordt besloten of het project verder wordt uitgerold.

Kostenindicatie

Makelaars die van dit online platform gebruik maken, krijgen inzicht in de maatregelen die genomen kunnen worden om een bepaalde woning (in fases) te verduurzamen. Inclusief een kostenindicatie. De verkopend makelaar kan dit advies, dat is samengesteld op basis van algemene kenmerken van de woning, toevoegen aan de verkoopdocumentatie.

Op maat

Geïnteresseerde kopers kunnen zelf ook inloggen op het platform. Hiervoor krijgen zij van hun makelaar een toegangscode, waarna ze aan de hand van persoonlijke gegevens en wensen een nog meer op maat afgesteld advies krijgen. Wie nu al meer wil weten over het bijzondere initiatief, kan alvast even binnengluren op www.samengroen.com/nvm.

Groene leningen

Overigens krijg je via je makelaar of op de website niet alleen advies over welke maatregelen je voor de door jou gewilde woning kunt nemen, het gaat ook over financiering. Wie wil verduurzamen – en dat geldt voor iedereen, ook als je in je eigen huis blijft wonen – kan namelijk in veel gevallen gebruik maken van speciale financieringsmogelijkheden. Wie kan inloggen op de site, leest er alles over, wie niet mee kan doen met het project, maar wel alles wil weten over deze ‘groene’ leningen, kan onder andere terecht op www.energiebespaarlening.nl. Maar let op: gaat het om lenen. Neem je persoonlijke situatie daarom altijd eerst door met een financieel expert.

19 november 2019