Starter op weg helpen: tonnetje schenken

Starters op de woningmarkt hebben het niet gemakkelijk. Tegenwoordig is alleen het aankoopbedrag van een woning te financieren. Alle bijkomende kosten moeten echt uit eigen zak komen en dat zijn geen kleine bedragen. Schenken kan dan hulp bieden.

Vijf procent

De afkorting k.k. achter de vraagprijs heeft flinke consequenties. De zogenaamde ‘kosten koper’ bestaan namelijk uit zaken zoals overdrachtsbelasting, notariskosten en kadaster en maken al snel zo’n twee tot 2,5 procent van de koopsom uit. Daarnaast krijg je als koper nog kosten te verwerken zoals een taxatie voor de hypotheekvaststelling, eventueel een bouwkundige keuring, financieel advies, bankgarantie, makelaarskosten etc. Alles bij elkaar opgeteld zit je al snel op zo’n vijf procent van de koopsom.

Broekzak

Tot 2014 mochten kopers nog tot 105 procent van de hypotheek financieren, waarmee die extra kosten dus waren gedekt. Dit is nu niet meer mogelijk en moeten de duizendjes uit eigen broekzak komen. Wie al een eigen huis heeft, kan (een deel van) de overwaarde mogelijk gebruiken, maar een starter is helemaal op zichzelf aangewezen en dat is voor velen een onoverkomelijke hindernis.

Ruime ton

Hulp is echter voorhanden omdat de Belastingdienst ook voor dit jaar weer een zogenaamde verruimde schenkingsvrijstelling in de regels heeft opgenomen. Hebben ouders, vrienden, kennissen, collega’s, of noem maar op, wat geld over en willen ze je helpen met de aankoop, dan mogen ze tot maximaal 102.010 euro belastingvrij schenken.

Voorwaarden

Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden, met als belangrijkste dat het geld wordt gebruik voor de aankoop of verbouwing van een woning, de aflossing van een hypotheek, het afkopen van erfpacht- opstal- of beklemmingsrechten of het aflossen van een bestaande restschuld. Dit moet schriftelijk aantoonbaar zijn, bovendien moet geld dat is geschonken voor een verbetering of verbouwing uiterlijk in 2021 zijn uitgegeven. Bovendien kan alleen geschonken worden als de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Andere opties

Ook andere schenkingsregelingen zijn misschien interessant om de weg naar een woning te openen: zo mag je van iedereen jaarlijks een belastingvrije schenking ontvangen tot 2.173 euro per jaar. Ouders mogen hun kinderen sowieso 5.428 euro per jaar schenken, maar ook een schenking van 26.040 euro. Dit laatste bedrag is echter eenmalig (in het leven) en ook hierbij geldt de leeftijdsgrens van 18 tot 40 jaar. Ook als de partner van een kind in deze leeftijdscategorie zit en het eigen kind niet, is de schenking mogelijk.

Let op!

Een beetje hulp van derden kan dus helpen en is voor gevers en starters (en anderen die geld voor hun huis kunnen gebruiken) belastingtechnisch gunstig te regelen. Let wel op: Niet alle schenkingen zijn met elkaar te combineren. Check dit van te voren dus goed en overleg altijd eerst met een financieel deskundige over de te volgen stappen, de gevolgen hiervan voor gever en ontvanger, of de regelingen in jouw situatie überhaupt gelden en hoe je dit alles regelt met de Belastingdienst. Meer informatie vind je ook op de site van de Belastingdienst.

08 januari 2019