Thuiswerken nog steeds gewaardeerd

Tijdens de coronacrisis houdt de Vereniging Eigen Huis (VEH) de vinger aan de pols van haar leden. Uit de vijfde peiling – onder 1405 leden – blijkt dat thuiswerken nog goed bevalt. Bijna iedereen (98 procent) zegt zich aan de regels te houden.

Iet meer ruimte

Maar liefst 72 procent van de geïnterviewde huiseigenaren voelt zich prettig bij thuiswerken. Bijna tachtig procent van hen vindt het eigen huis daarvoor bovendien zeer geschikt. Dertien procent zou iets meer ruimte op prijs stellen.

Meer genieten

Iets minder dan de helft voelt zich opgesloten door de regels. Een kwart van de mensen, vooral onder de 45 jaar, ziet irritaties door het lange thuiszitten oplopen. Daar staat tegenover dat we meer genieten van wandelen én onze woonomgeving. Bijvoorbeeld als gevolg van de afname van lawaai van auto- en vliegverkeer.

Geen grote zorgen

De enquête laat zien dat huiseigenaren zich nog geen grote zorgen maken over hun financiële situatie. Maar liefst drie kwart zegt dat de coronacrisis tot nu toe geen nadelige gevolgen heeft op hun inkomen. Een even grote groep verwacht dat het inkomen op niveau zal blijven.

Minder uitgeven

Het aantal mensen dat aangeeft voldoende reserves te hebben, daalt. Nu zegt 47 procent voldoende eigen geld te hebben, medio vorig jaar was dat nog 54 procent. Dit terwijl het uitgeven eveneens daalt: 58 procent van de ondervraagden geeft minder geld uit dan voor de crisis.

Minder vertrouwen in banken

Van de deelnemers denkt 57 procent dat steunmaatregelen van de overheid, om financiële problemen zoveel mogelijk te voorkomen, werken. Dat ligt wel even anders als gevraagd wordt of banken zullen helpen bij financiële problemen. Daar heeft maar negentien procent vertrouwen in.

Onverminderd groot

Tot slot: het vertrouwen in de woningmarkt blijft onverminderd groot. Slechts twaalf procent denkt dat de vraag naar woningen zal afnemen. En minder dan tien procent verwacht een volledig stilvallen van deze markt.

Verhuizen?

Ben je op zoek naar een nieuwe woning, weet dan dat je ook in de coronatijden altijd bij ons terecht kunt voor het (ver)kopen ervan.

 

24 februari 2021